Regnskab er et vigtigt element i en god virksomhed – Regnskab og dens rolle hos virksomheder

Et regnskab kan for mange være en okmpliceret process. Her er det vigtigt at man husker på en masse regler. Det plejede ikke at være så avanceret at løse forskellige regnskaber, men i takt med at der i Danmark er mere og mere der kræves, så er det blevet svært i dag. Regnskaber skal laves af alle virksomheder, og det er derfor kun privat mennesker, som ikke skal tage stilling til at lave forskellige regnskaber. Hvorfor er det blevet så vigtigt med forskellige regnskaber i dag?
Et regnskab er den måde, man sikrer sig orden i Danmark. I Danmark er der mange forskellige ting, som man kan drage nytte af gennem staten. Disse penge kommer primært fra de danske virksomheder. Der er derfor et stort fokus på at skabe en ordentlig pengestrøm, og for at kunne skabe denne pengestrøm, så skal der være styr på Danmarks regnskaber, og den enkelte virksomheds regnskab før at systemet kan fungere ordentligt. Et regnskab opgør altså de forskellige udgifter der har været for en virksomhed, og så indberettes indtægterne. Med et rigtigt regnskab, så kan man for det første se meget pænere i investorers øjne. Har man nogle tal som ikke er rigtige, så har man et problem over for potentielle investorer, men man løber også forskellige risici. Dene ene er problemet over for investorer, men et andet mere direkte problem for den enkelte virksomheds ledelse, er at træffe de retmæssige beslutninger, og det gøres på mavefornemmelsen, visionen og andre elementer. En af de vigtigste er dog nøgletallene, og disse nøgletal kommer fra regnskabet.

 

Bogføring som et regnskabs element

 

En bogføring er en af regnskabers elementer. Det vil altså sige at man her gør brug af regnskabsprincipper, men bogføring har andre fordele.  Med en bogføring, så kigger man lidt mere teknisk på tingene. For det første så har man at gøre med noget der hedder kredit. Kredit vil sige at man gør brug af regnskabs elementer for indtægter og udgifter. De hedder kredit og debit. Har man penge man skylder til banken, eller på anden vis beløber i samme kategori så samles det inden for kredit eller debit. Det gør det lettere at få et overordnet billede, når det er samlet i forskellige kasser. en anden fordel ved at gøre brug af bogføring er det dobbelte bogføringssystem, som benyttes når man laver bogføring. Her er hver eneste transaktion opdelt i 2 elementer. Det vil sige at der for de prædefinerede kasser er 2 elementer der skal identificeres pr transaktion. Det kan godt være lidty svært at gøre, men når først man har lært det så er der gode fordele at hente, fordi det hele bliver meget mere overskueligt.